แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทางนรีเวช
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทางนรีเวช

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567
2,700 - 6,300 บาท
CHECK สุขภาพตับด้วยเครื่อง Fibroscan
CHECK สุขภาพตับด้วยเครื่อง Fibroscan

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
1,500 บาท
สุขภาพดี ราคาโดนใจ HEALTHY DEAL
สุขภาพดี ราคาโดนใจ HEALTHY DEAL

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
1,200 - 2,000 บาท
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดใหม่ 2 เข็ม
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดใหม่ 2 เข็ม

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567
4,300 บาท
Package Special Heart (ตรวจได้ 2 ท่าน)
Package Special Heart (ตรวจได้ 2 ท่าน)

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
18,000 บาท
Package Special Cancer สำหรับผู้หญิง (ตรวจได้ 2 ท่าน)
Package Special Cancer สำหรับผู้หญิง (ตรวจได้ 2 ท่าน)

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
25,000 บาท
Package Special Cancer SET ชาย-หญิง
Package Special Cancer SET ชาย-หญิง

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
21,000 บาท
Package Special Cancer สำหรับผู้ชาย (ตรวจได้ 2 ท่าน)
Package Special Cancer สำหรับผู้ชาย (ตรวจได้ 2 ท่าน)

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
17,000 บาท
วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
14,000 - 20,500 บาท
โปรแกรมตรวจไทรอยด์
โปรแกรมตรวจไทรอยด์

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
820 - 1,280 บาท
Good Health Check Up
Good Health Check Up

ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
1,400 - 5,800 บาท

สาระสุขภาพ

การตรวจสายตาอาชีวอนามัย
การตรวจสายตาอาชีวอนามัย

การตรวจสายตาอาชีวอนามัย ใช้ตรวจเพื่อเฝ้าระวังปัญหาทางสายตา และยืนยันความพร้อมสำหรับการปฎิบัติงานในบริษัท...

ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ
ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

การมีสุขภาพที่ดี คือการสร้างเสริม ป้องกัน และทราบถึงความเสี่ยงก่อนการเกิดโรค...

การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการตรวจที่ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในงานอาชีวอนามัย...

การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test)
การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test)

เป็นการตรวจสอบ , ประเมิน ความจุอากาศของปอด และสภาพของหลอดลม กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติต้องได้รับการทดสอบซ้ำหรือวินิจฉัยต่อโดยแพทย์ ...

การตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
การตรวจอุจจาระ (Stool Examination)

การตรวจอุจจาระ เป็นการตรวจเพื่อประเมินความผิดปกติหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเบื้องต้น มีความจำเป็นอย่างมาก...

การเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
การเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

การเอ็กซเรย์ปอด ...

ปัสสาวะขัด urinary frequency or dysuria
ปัสสาวะขัด urinary frequency or dysuria

เชื่อว่าหลายท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงคงเคยมีอาการปัสสาวะขัดหรือบางคนอาจจะเรียกว่าปวดปัสสาวะกันมาแล้วเนื่องจากผู้หญิงวัยเจริญพันธ์ส่วนผู้ชายพบไม่บ่อยการที่มีอาการเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโดยเชื้อที่เป็นสาเหตุอยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อมีการได้รับบาดเจ็บของท่อปัสสาวะเช่นการขี่ม้า...

การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)
การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)

ปัสสาวะ  เป็นของเหลวที่ถูกกำจัดออกจากร่างกายเพื่อปรับความสมดุลของของเหลวภายในร่างกาย  โดยผ่านไตที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด ...

โรคโลหิตจาง (Anemia)
โรคโลหิตจาง (Anemia)

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC: Complete blood count) สามารถคัดกรองภาวะโลหิตจางได้หากผลการตรวจพบว่าค่า HGB และ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์ ...

โรคไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
โรคไวรัสตับอักเสบบี HBsAg

ผู้ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (ผล HBsAg : Positive) ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะตับอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้น และมีสุขภาพดีเหมือนคนทั่วไป...

การตรวจการทำงานของตับ
การตรวจการทำงานของตับ

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ และมีหน้าที่ในการสร้างสาร ที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เช่น สารห้ามเลือด น้ำตาล โปรตีน ภูมิคุ้มกัน...

การตรวจการทำงานของไต
การตรวจการทำงานของไต

เป็นการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของไต ว่ายังคงสามารถทำงานโดยการกรองของเสียออกจากร่างกายได้ดีหรือไม่ โดยตรวจวัดสารเบื้องต้น 2 ชนิด...

โรคไขมันในเลือดสูง
โรคไขมันในเลือดสูง

โรคไขมันในเลือดสูงคือภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง...

การตรวจระดับไขมันในเลือด
การตรวจระดับไขมันในเลือด

เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ และโรคอัมพาต เราจึงควรมีการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด...

Line