เทคโนโลยีทางการแพทย์

เครื่องตรวจอัลตร้าซาวนด์

เครื่องตรวจอัลตร้าซาวนด์

การตรวจ Ultrasound เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เกินระดับที่หูของคนเราจะได้ยิน คลื่นเสียงนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ...
ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง หรือศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก

ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง หรือศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก

เป็นนวัตกรรมการผ่าตัดที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงน้อย เสีย เลือดน้อย มีแผลเพียงเล็กๆ หรือไม่มีแผลภายนอกเลย...
การผ่าตัดส่องกล้องทางกระดูกและข้อ

การผ่าตัดส่องกล้องทางกระดูกและข้อ

คือ การผ่าตัดผ่านกล้องที่มีขนาดเล็กมากสอดเข้าไปในข้อกระดูก วิธีนี้ส่งผลให้ไม่ต้องตัดส่วนสำคัญรอบ ๆ ข้อออก แผลผ่าตัดจึงมีขนาดที่เล็กมาก ...
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องแม่นยำ โดยห้องดังกล่าวจะรับสิ่งส่งตรวจหรือตัวอย่าง...
ศูนย์ปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory)

ศูนย์ปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory)

ศูนย์ปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory) หรือเรียกสั้นๆ ว่า Cath Lab...
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 128 Slice (CT Scan)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 128 Slice (CT Scan)

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสามารถ SCAN ผู้ป่วยได้เร็วถึง 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 0.4 วินาที จึงทำให้การตรวจร่างกาย ด้วยเครื่อง...
Line