โรคและการรักษา

ระวัง! ปัญหาสุขภาพจากการเล่น Social มากเกินไป
ไม่อยากเป็นโรคหัวใจ ต้องทำอย่างไร
การตรวจสายตาอาชีวอนามัย
ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ
การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
คำแนะนำอาการที่พบจากการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test)
การตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
การเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
ปัสสาวะขัด urinary frequency or dysuria
Line