ข่าวสารและกิจกรรม

  ศูนย์หัวใจวิชัยเวชฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพสกนิกร ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1 ปี 2565 วันที่ 31 มกราคมนี้

  ศูนย์หัวใจวิชัยเวชฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพสกนิกร ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1 ปี 2565 วันที่ 31 มกราคมนี้

  07 มกราคม 2565
  #เลือดขาดแคลน #เราทุกคนช่วยได้ ...
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเครื่องใช้สำนักงานไปมอบให้กับกลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรค สำนักอนามัย

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเครื่องใช้สำนักงานไปมอบให้กับกลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรค สำนักอนามัย

  21 ธันวาคม 2564
  พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบน้ำดื่มและอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบน้ำดื่มและอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

  24 กันยายน 2564
  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ขอขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีคุณอัครพล หริ่งรอด...
  สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น มอบน้ำดื่มจำนวน เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

  สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น มอบน้ำดื่มจำนวน เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

  01 สิงหาคม 2564
  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ขอขอบคุณ คุณจิตรอารีย์ มุงคุณ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น...
  บริษัท ไทยบูรพา โปรดักท์ จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 600 แพค เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

  บริษัท ไทยบูรพา โปรดักท์ จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 600 แพค เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

  31 กรกฎาคม 2564
  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ขอขอบคุณ บริษัท ไทยบูรพา โปรดักท์ จำกัด ในนาม คุณอนันต์ทิพ...
  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ขอขอบคุณ ว่าที่ รต.ปกรณ์พัฒน์ ศุภมีวงศ์...
  ร้านพรชัยข้าวหมูแดงวงเวียนใหญ่ นำอาหาร ขนมและน้ำดื่มมามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

  ร้านพรชัยข้าวหมูแดงวงเวียนใหญ่ นำอาหาร ขนมและน้ำดื่มมามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

  17 มิถุนายน 2564
  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ขอขอบคุณร้านพรชัยข้าวหมูแดงวงเวียนใหญ่ ที่นำอาหาร...
  หลวงพี่น้ำฝนแห่งวัดไผ่ล้อม และคุณสมชาติ สาลีวัฒนา (ร้านก๊วยเตี๋ยวปลานายเงี๊ยบ) พร้อมคณะเพื่อน นำ น้ำดื่ม ก๋วยเตี๋ยว อาหารและขนม มามอบเพื่อเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

  หลวงพี่น้ำฝนแห่งวัดไผ่ล้อม และคุณสมชาติ สาลีวัฒนา (ร้านก๊วยเตี๋ยวปลานายเงี๊ยบ) พร้อมคณะเพื่อน นำ น้ำดื่ม ก๋วยเตี๋ยว อาหารและขนม มามอบเพื่อเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

  11 มิถุนายน 2564
  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ขอขอบคุณ หลวงพี่น้ำฝนแห่งวัดไผ่ล้อม และคุณสมชาติ สาลีวัฒนา...
  รพ.วิชัยเวช สมุทรสาคร ในนามกลุ่ม รพ.วิชัยเวช ได้รับคัดเลือกจากภาครัฐ ในฐานะสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมที่ได้มาตรฐาน ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33

  รพ.วิชัยเวช สมุทรสาคร ในนามกลุ่ม รพ.วิชัยเวช ได้รับคัดเลือกจากภาครัฐ ในฐานะสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมที่ได้มาตรฐาน ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33

  08 มิถุนายน 2564
  รพ.วิชัยเวช สมุทรสาคร ในนามกลุ่ม รพ.วิชัยเวช ได้รับคัดเลือกจากภาครัฐ...
Line