ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมายผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมายผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมายผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

Line