เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัย ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตก หนึ่งในเครือกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม หนองแขม เป็นโรงพยาบาลขนาด 118 เตียง เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2530 ได้รับการประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation-HA) จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวมถึงรางวัลประกาศนียบัตรรับรองจากอีกหลายสถาบันอันทรงเกียรติ

หัวใจของการให้บริการที่วิชัยเวชฯ หนองแขม คือการรักษาแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ โดยทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ระดับประเทศ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีรถพยาบาลพร้อมรับส่งทั่วประเทศ และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯหนองแขม เปิดให้บริการคนไข้นอก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการเฉพาะทาง อาทิ

คลินิกและศูนย์ต่างๆ

และยังประสบความสำเร็จในการทำศัลยกรรมที่ซับซ้อน เช่น นวัตกรรมการรักษาเส้นเลือดตีบ การผ่าตัดหัวใจ การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร การเปลี่ยนข้อเทียม การผ่าตัดผ่านกล้องและจุลศัลยกรรม

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ ทั้งด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชัยชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้สโลแกน “ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ”

Line