บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯหนองแขม ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร แก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยมีโปรแกรมการตรวจที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ให้บริการทั้งแบบเฉพาะบุคคล และหมู่คณะของสถาบัน หรือในสถานประกอบการต่างๆ ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ , อุปกรณ์การแพทย์แบบครบวงจรตามมาตรฐานในการตรวจรักษา บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน ให้บริการแบบ One Stop Service หากตรวจพบความผิดปกติสามารถส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ทุกสาขา เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอายุรกรรมหัวใจ ,โรคเบาหวาน ,โรคไต, โรคมะเร็ง, สูติ นรี , หู คอ ตา จมูก , กระดูกและข้อ ได้ทันที

บริการต่าง ๆ ของศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ประกอบไปด้วย

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค
 • โปรแกรมตรวจค้นหาโรคมะเร็ง
 • แนะนำการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆเช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือศึกษาต่อ
 • ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน สำหรับกลุ่มลูกค้าบริษัทโดยขึ้นกับความต้องการของบริษัท และความเหมาะสมในปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ หรือลักษณะงานที่ต้องการตรวจเฉพาะทาง
 • ตรวจสุขภาพนอกสถานที่
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจระดับกรดยูริค
 • ตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจหาพยาธิต่าง ๆ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจอัลตราซาสด์ในช่องท้องส่วนบน/ล่าง
 • ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะที่สำคัญในช่องท้องส่วนบน/ล่าง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม
เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-441-6999 ต่อ 3100

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Line