คณะผู้บริหาร

 • พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์
  พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพ...

  เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพ ดิฉันในฐานะผู้อำนวยการ จึงมีเป้าหมายชัดเจนในการผลักดันให้โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตก และจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลที่ดีต่อผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ ด้วยความสะดวกสบาย ในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเองเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว

  ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของทีมแพทย์และบุคลากร พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มความสามารถในการรักษาพยาบาล ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ครบทุกความต้องการ จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถอำนวยความสะดวกในด้านของสุขภาพให้กับท่านและคนในครอบครัวของท่านได้ครบทุกมิติ

  ทีมผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่านตลอดไป ดั่งคำสโลแกนที่ว่า “ดูแลชีวิต ด้วยจิตใจ”

  ด้วยความเคารพ
  พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงค์
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 • คุณขวัญยืน สุขสมโภชน์
  คุณขวัญยืน สุขสมโภชน์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  ในนามของคณะแพทย์ พยาบาล...

  ในนามของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลด้วยดีตลอดมา เราปรารถนาที่จะให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านได้รับประสบการณ์ในการดูแลและรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด ด้วยความจริงใจ และมาตรฐานการรักษาที่ตรงไปตรงมา ได้มาตรฐานทั้งราคาที่เหมาะสมและผลลัพธ์ที่ได้ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ นอกจากนี้เรายังรองรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้สิทธิต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้รับการดูแลรักษาด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมที่สุด

  เราขอยืนยันที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาและบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่านตลอดไป

  ด้วยความเคารพ
  นางสาวขวัญยืน สุขสมโภชน์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 • คุณพรรณี กันณีย์
  คุณพรรณี กันณีย์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  สำหรับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม...

  สำหรับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ความพึงพอใจ และความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ ถือเป็นปณิธานในการดำเนินงานของพวกเรา

  กว่า 30 ปีที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน บุคลากรทุกคนทุ่มเทและใส่ใจการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับความพึงพอใจจากการรักษาที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้เรายังมีแผนในการพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล และการให้บริการแบบเข้าใจทั้งผู้ตัวป่วยและญาติ เปรียบเสมือนการดูแลคนในครอบครัว เรายังพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและนำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุด

  ด้วยความเคารพ
  คุณพรรณี กันณีย์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 • ภญ.ดร. ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ
  ภญ.ดร. ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

  ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอ...

  ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอ เราจึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของทุกคน  ด้วยการค้นหาโรคตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะเจ็บป่วยรุนแรง และให้การรักษาในทุกมิติด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล

  นอกจากนี้เรายังพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาเวปไซต์ เพื่อให้ทุกท่านสามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับโรค เทคนิคการรักษา เครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย วิธีการดูแลและป้องกัน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารสำคัญต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม รวมทั้งการทำนัดหมายแพทย์ผ่านระบบไลน์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วของทุกท่าน และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางโรงพยาบาลผ่าน Social Media ต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมช่องทางในการซื้อแพคเกจสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ Line my Shop, Lazada และ Shopee

  อีกทั้งยังพัฒนาการบริการแบบเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเราพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและนำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างง่ายดาย

  ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เป็นเสมือนที่ปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว เป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่เชี่ยวชาญในการดูแลและรักษาสุขภาพของทุกคนในบ้านของท่าน เหมือนที่เราไม่อยากให้คนในครอบครัวเจ็บป่วย แต่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี

  ด้วยความเคารพ
  ภญ.ดร. ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม