วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ HighDose (Flu vaccine for eldery)

ราคา 2,200 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567
Line