คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ให้บริการดูแลสุขภาพเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 15 ปี แบบครบวงจรโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กเฉพาะด้าน รวมถึงทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการทำหัตถการ และมีจิตวิทยาในการดูแลเด็ก พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย นอกจากนี้ยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการเจ็บป่วยหรือกรณีฉุกเฉินของเด็ก ประกอบไปด้วย

  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีน

  • วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา เป็นต้น
  • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี วัคซีนโรคสุกใส และวัคซีนไข้เลือดออก เป็นต้น

และมีบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ตามโรงเรียน หรือสถานศึกษาต่าง ๆ อีกด้วย

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ตั้งอยู่บริเวณ อาคาร 5
เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-441-6999 หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line ได้ง่าย ๆ

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก

Line