คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เปิดให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดแบบครบวงจร สำหรับการตรวจประเมิน การรักษาป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการอบรมด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์สูง ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้ป่วย เช่น เครื่องดึงหลัง-คอด้วยไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องอบความร้อน เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น เครื่องผลิตกระแสกระตุ้นประสาทผ่านผิวหนัง เตียงฝึกยืน ฯลฯ ร่วมกับการออกกำลังกาย ฝังเข็ม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงสภาวะปกติมากที่สุดและแนะนำแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริการ รองรับผู้ที่มีปัญหาโรคต่าง ๆ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือปัญหาอวัยวะของร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ อาทิ

 • บริการกิจกรรมบำบัด
 • บริการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยนอกสถานที่
 • บริการฟื้นฟูด้วยอาชีวบำบัด
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุ
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยเด็ก
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ กระดูก
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • บริการฟื้นฟูผู้ที่มีอาการชา แขนขา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์, อัมพาต
 • บริการสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเดิน เท้าผิดรูป

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการกายภาพบำบัดทางด้านระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกหรือที่เรียกว่า กายภาพบำบัดออโธปิดิกส์ ทำการวินิจฉัยจัดการรักษา ภาวะที่เกิดความผิดปกติหรือได้รับบาดเจ็บในส่วนของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อคลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้ผ่านช่องทาง Line ได้ง่าย ๆ

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Line