คลินิกจักษุ

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางสายตา และตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคตาทุกชนิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผ่าตัดจอประสาทตา โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีเชี่ยวชาญ พร้อมทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ตามมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

ภาวะความผิดปกติทางสายตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่

 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหิน
 • โรคต้อลม
 • โรคเยื่อบุตาและกระจกตา
 • โรคน้ำวุ้นตาและจอตา เช่น เบาหวานในจอตา หรือเบาหวานขึ้นตา จุดรับภาพเสื่อม จุดรับภาพบวม จอตาลอก หลอดเลือดที่จอตาอุดตันเป็นต้น
 • โรคเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์
 • โรคทางตาทั่วไป เช่น ตาแห้ง, ตาแดง มีปัญหาในการใช้สายตา
 • อาการเกี่ยวกับสายตา สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
 • โรคตาในเด็ก เช่น ภาวะสายตาผิดปกติ ตาเหล่ ตาขี้เกียจ
 • โรคในกลุ่มม่านตาอักเสบ
 • โรคของเปลือกตา
 • โรคของระบบประสาทจักษุ เช่น โรคของเส้นประสาทตา อาการมองเห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อที่เปลือกตาและใบหน้ากระตุก
 • การติดเชื้อในตา
 • สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
 • โรคทางตาอื่นๆ

อาการที่ควรพบแพทย์

 • การมองเห็นผิดปกติ หรือตาพร่ามัว ไม่เห็นความแตกต่างของสี
 • สิ่งแปลกปลอม เช่น สารเคมีอันตราย เศษหิน หรือของแข็งเข้าตา
 • ปวดกระบอกตาหรือศรีษะร่วมด้วย
 • ตาโปนไม่ทราบสาเหตุ
 • มีจุดขาวในตาดำ
 • ตาแห้ง ไม่มีน้ำตา

การบริการ

 • ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตรวจวัดความดันลูกตา
 • ตรวจจอประสาทตา
 • ผ่าตัดต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 • ใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 • ตรวจรักษาอาการติดเชื้อในตาทุกชนิด

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อคลินิกจักษุ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โทร. 02-441-6999 หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line ได้ง่าย ๆ

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

Line