ศูนย์สูตินรีเวช

ศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพสุภาพสตรีทุกวัย ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยสาว จนถึงวัยหมดประจำเดือนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยสูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ และทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

บริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

 • บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกประเภท
 • การตรวจสุขภาพประจำปีเฉพาะสตรี
 • การตรวจภายใน โดยวิธีส่องกล้องที่ให้การตรวจรักษาถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น เพื่อวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษาให้หายขาดจากโรคหรือจากการบาดเจ็บของสตรี เช่น ภาวะตกขาวผิดปกติ, ประจำเดือนผิดปกติ ปวดท้องน้อย,ปวดท้องประจำเดือน
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้สามารถตรวจหา HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
 • การรักษาโรคของสตรีทุกประเภท
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดและการผ่าตัดส่องกล้อง
 • ให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่การวางแผนครอบครัว เตรียมตัวเป็นคุณแม่ การฝากครรภ์และการคลอด
 • ตรวจพัฒนาการของทารกในครรภ์
 • ให้บริการรักษาด้านอนามัยสตรี
 • คลินิกวัยทอง

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โทร. 02-441-6999 หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line ได้ง่าย ๆ

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

Line