ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม ให้บริการเกี่ยวกับไตเทียม สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ป่วยไตวายแบบเฉียบพลัน ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด เป็นส่วนตัว มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เพราะไตเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เสมือนเครื่องกรองน้ำที่ช่วยกรองของเสีย สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดต่างๆของเลือด รวมทั้งยังมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิด

ปัจจัยที่ทำให้การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพ

โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การรับประทานยา หรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรง ได้แก่โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรังโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

อาการแรกเริ่มของโรคไต

  • อาการบวมที่หน้าหรือเท้า
  • ปวดบริเวณหลัง บริเวณชายโครง
  • ปวดศีรษะ หรือมีอาการเวียนศีรษะ
  • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
  • ความดันโลหิตสูง
  • ปัสสาวะสีผิดปกติ หรือเป็นเลือด ปวดแสบเวลาปัสสาวะ

การบริการ

  • ฟอกเลือดทั่วไป
  • ฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง
  • ฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียมทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน
  • ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือด (Reverse Osmosis-RO) ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-441-6999 หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

Line