ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มีศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและศูนย์กู้ชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ พร้อมอายุรแพทย์ ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยรถพยาบาลที่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างครบถ้วนทั้ง Advance Life Support (ALS) และ Basic Life Support (BLS) ที่มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

เราตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care โดยมีการบูรณาการเพื่อการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างปลอดภัย ในเวลาที่รวดเร็ว โดยไม่เกิดความผิดพลาดระหว่างการนำส่ง และยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินครบทั้งทางบก ทางน้ำยามเกิดอุทกภัย

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม สามารถนำส่งผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแพทย์ บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ตั้งแต่จุดที่รับผู้ป่วย และระหว่างการเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาลเรามีแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เพื่อรองรับการให้บริการ ทั้งด้านศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และแพทย์ประจำศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

การบริการในภาวะฉุกเฉิน

  • ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตกจากที่สูง ฯลฯ
  • ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
  • ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน ฯลฯ
  • ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
  • ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค ฯลฯ(มีแพทย์แผนกเด็กรับปรึกษา 24 ชม.)
  • ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

ติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โทร. 02-441-6999 ต่อ 2135, 2137

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

Line