ศูนย์พัฒนาการเด็ก

ศูนย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ช่วยคุณพ่อคุณแม่คัดกรองปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ให้คำแนะนำปรึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรสหสาขา ซึ่งผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากล ที่จะดูแลใส่ใจพัฒนาการของเด็กในทุกรายละเอียด ตรวจเช็คสุขภาพ แก้ไขการพูด การทำกิจกรรมบำบัด รวมถึงให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน

ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ประกอบไปด้วย

 • กุมารแพทย์พัฒนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักจิตวิทยาเด็ก
 • นักอรรถบำบัด หรือครูฝึกพูด

บริการของศูนย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

1. การประเมิน ส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

 • คัดกรอง ประเมินและให้คำแนะนำ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย
 • ให้การส่งเสริม ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ ในเด็กที่มีแนวโน้ม หรือมีความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้า เช่น คลอดก่อนกำหนด ภาวะเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อสติปัญญา
 • ดูแลเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน
 • พัฒนาการทางภาษาล่าช้า
 • แนะนำ ฝึกกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2. การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ

 • ให้การบำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษเช่น พัฒนาการล่าช้าแบบรอบด้าน
 • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา หรือสติปัญญาล่าช้า
 • โรคสมองพิการหรือโรคทางกายที่มีผลต่อสติปัญญา
 • ปัญหาทักษะการเรียน เช่น ล่าช้า หรือบกพร่อง
 • กลุ่มอาการออทิสติก
 • เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

3. ให้คำปรึกษา ดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม

 • ปัญหา ซน สมาธิสั้น
 • พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก
 • พฤติกรรมรังแกผู้อื่นหรือทำร้ายตนเอง

ปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กที่พบบ่อย

 • งอแงทั้งวันทั้งคืน ทำอย่างไรก็ไม่หยุด
 • กินยาก นอนยาก ขับถ่ายไม่เป็นเวลาจนคุณแม่เหนื่อยในการดูแล
 • เวลาร้องไห้จะกลั้นหายใจและเขียวเป็นประจำ
 • ท้องผูก อุจจาระแข็ง เวลาถ่ายแต่ละครั้ง ต้องเบ่งจนน่าสงสาร
 • ไม่กินข้าว ต้องบังคับทุกมื้อ
 • ร้องดิ้นอาละวาดเวลาถูกขัดใจ โดยเฉพาะในที่สาธารณะจนคุณแม่อาย
 • ลูกชอบเล่นคนเดียว เล่นกับเพื่อนไม่เป็น
 • ลูกชอบเล่นอะไรซ้ำๆ เช่น นั่งมองของหมุนๆ กระโดดซ้ำๆ สะบัดมือ ชอบเรียงของหรือกินอะไรซ้ำๆ
 • ลูกไม่มองหน้าสบตา
 • กินแต่ขนม ไม่กินผักผลไม้
 • ลูกติดเกมส์
 • โมโหร้าย ก้าวร้าว
 • ดูดนมขวดไม่เลิก หรือดูดนิ้ว
 • ดื้อ เอาแต่ใจตัวเอง
 • ครูบอกว่าลูกซนมากกว่าเด็กวัยเดียวกัน
 • ชอบเหม่อเวลาเรียน
 • ไม่ชอบเขียนหนังสือ หรือ อ่านหนังสือไม่เก่งเท่าเพื่อนในชั้น
 • ไม่ยอมไปโรงเรียน
 • มีปัญหาการเรียน
 • อิจฉาน้อง หวงของ

เมื่อไรควรเฝ้าระวัง

 • อายุ 3 เดือนแล้วคอยังไม่แข็ง
 • อายุ 5 เดือน ยังไม่คว่ำ
 • อายุ 9 เดือน ยังนั่งเองไม่ได้
 • อายุ 1 ขวบ ยังยืนไม่ได้
 • อายุ 1 ขวบครึ่ง ยังไม่พูด
 • อายุ 2 ปี ยังไม่วิ่ง ไม่ฟังคำสั่ง
 • อายุ 3 ปี บอกความต้องการไม่ได้
 • อายุ 4 ปี พุดไม่ชัด ซนไม่นิ่ง เรียนกับเพื่อนไม่ได้
 • อายุ 5 ปี ปัสสาวะรดที่นอน
 • อายุ 6 ขวบ ยังเขียนไม่ได้

ปัญหาพัฒนาการเด็ก ถือเป็นเรื่องสำคัญ เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกันที่ สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ เช่น เด็กอายุ 20 เดือนแต่ยังเดินไม่ได้ ในขณะที่เด็กปกติเริ่มเรียนรู้ที่จะเดินและเดินได้ในช่วงอายุ 9 เดือน 15 เดือน เป็นต้น โดยความล่าช้านั้นปรากฏให้เห็นตั้งแต่วัยทารกและวัยเด็กตอนต้น พัฒนาการล่าช้าอาจพบเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หลายด้าน หรือทุกด้าน( Global developmental delay) และพัฒนาการล่าช้าในด้านหนึ่งอาจส่งผลให้พัฒนาการในด้านอื่นล่าช้าด้วยก็ได้

ถ้าพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้ากว่าปกติ คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองควรต้องรีบช่วยเหลือและกระตุ้นพัฒนาการโดยเร็วที่สุด “เพราะการส่งเสริมพัฒนาการที่เริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆ จะยิ่งมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น” ถ้าไม่มั่นใจว่าลูกน้อยของคุณมีพัฒนาการช้ากว่าปกติหรือไม่ สามารถขอรับคำปรึกษาได้จากกุมารแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า เช่น พูดช้า ซึ่งอาจเกิดจากอาการออทิสติก หรือพัฒนาการทางภาษาล่าช้าอื่นๆ รวมถึงอาการพูดไม่ชัด หรือ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคที่เกิดจากความบกพร่องทางสมองหรือกล้ามเนื้อ ที่ส่งผลให้พัฒนาการล่าช้า โรคสมาธิสั้น และความผิดปกติอื่นๆ อันจะส่งผลต่อทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันได้

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ศูนย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โทร. 02-441-6999 หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line ได้ง่าย ๆ

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • ฝึกพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน

  ฝึกพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน

  เพราะอนาคตของลูก อยู่ที่พ่อแม่ ฝึกพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน

  ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

  ราคา 500 - 11,050 บาท
Line