ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ให้การรักษาและฟื้นฟูนักกีฬาและผู้ที่รักการออกกำลังกายที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬา เช่น การบาดเจ็บข้อเข่าจากการเล่นกีฬา เอ็นเข่าฉีกขาด กระดูกอ่อนในเข่าฉีกขาด ข้อไหล่หลุดเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งการบาดเจ็บ เกิดจากอาจเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานมากจนเกินไป รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกทั่วไป ผู้สูงวัยที่เผชิญภาวะเสื่อมถอยของร่างกายและผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์สมรรถนะของนักกีฬา และผู้ที่รักการออกกำลังกายตามแต่ละชนิดกีฬา เช่น เทนนิส กอล์ฟ ฟุตบอล เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการ โปรแกรมการเพิ่มสมรรถภาพทางกายรายบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายให้ให้สูงขึ้น

บริการของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา

1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ สำหรับการเล่นกีฬา

  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมร่างกายก่อนเล่นกีฬา
  • การตรวจสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการเล่นกีฬาและการแข่งขัน
  • การวิเคราะห์ และการปรับปรุง การเคลื่อนไหว สมรรถภาพในการกีฬาประเภทต่างๆ
  • การให้คำปรึกษาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา

2. การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

  • การรักษาอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆ เส้นเอ็นฉีกขาด กล้ามเนื้ออักเสบ ข้อแพลง ข้อเคลื่อน กระดูกแตกร้าว กระดูกหัก
  • การให้การรักษาตามสภาวะการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา ได้แก่ การรับประทานยา การฉีดยา เข้าเฝือก การทำกายภาพบำบัด การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า

3. การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการได้รับบาดเจ็บหรือหลังการผ่าตัด

  • การออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างตรงจุด
  • กระฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้มีประสิทธิภาพดังเดิม หรือดีขึ้น

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ได้ผ่านช่องทาง Line ได้ง่าย ๆ

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

Line