บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (ศูนย์รักษ์สุขภาพและอาชีวอนามัย The wellness and occupational health center) โรงพยาบาลวิชัยเวชฯหนองแขม ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร แก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยมีโปรแกรมการตรวจที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ให้บริการทั้งแบบเฉพาะบุคคล และหมู่คณะของสถาบัน หรือในสถานประกอบการต่างๆ ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ , อุปกรณ์การแพทย์แบบครบวงจรตามมาตรฐานในการตรวจรักษา บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน ให้บริการแบบ One Stop Service หากตรวจพบความผิดปกติสามารถส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ทุกสาขา เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอายุรกรรมหัวใจ ,โรคเบาหวาน ,โรคไต, โรคมะเร็ง, สูติ นรี , หู คอ ตา จมูก , กระดูกและข้อ ได้ทันที

บริการต่าง ๆ ของศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ประกอบไปด้วย

 • บริการตรวจสุขภาพและบริการด้านอาชีวอนามัยครบวงจร
 • บริการทั้งภายในโรงพยาบาลและนอกสถานที่
 • บริการทั้งแบบเฉพาะบุคคลและองค์กร
 • บริการแบบ One Stop Service
 • บริการด้วยมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว
 • บริการด้วยสถานที่เป็นสัดส่วน กว้างขวาง สะดวกสบาย
 • บริการด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและเครื่องมือทันสมัย
 • บริการมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางวุฒิบัตร

การบริการด้านตรวจสุขภาพและป้องกันโรค The Wellness

 • ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
 • ตรวจสุขภาพเฉพาะโรค
 • ตรวจสุขภาพสุขภาพทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพผู้ถือกรมธรรม์ VIP ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร
 • ตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหารและบุคลากรสำหรับองค์กร
 • ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเดินทางไปต่างประเทศ (Fit to fly)
 • ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ต่างๆ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถ , ทำพินัยกรรม
 • ตรวจค้นหาโรคมะเร็ง
 • ส่งเสริมภูมิกันและวัคซีนป้องกันโรค
 • บริการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพเลือกได้ตามความต้องการและเหมาะสมแต่ละบุคคลหรือองค์กร
 • ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) และบริการรักษาปัญหาการนอนหลับ

การบริการด้านอาชีวอนามัย The Occupational Health

ศูนย์รักษ์สุขภาพและอาชีวอนามัย The wellness and occupatinal health center รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-441-6999 ต่อ 3100

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Line