การตรวจเลือดเพื่อหาตัวบ่งชี้มะเร็ง Tumor Markers

ราคา 5,500 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

Tumor Markers หรือ Cancer Markers เพื่อตรวจจับกิจกรรมของเซลล์มะเร็ง ภายในร่างกาย
หากมีเซลล์มะเร็ง ร่างกายจะสร้างโปรตีนบางชนิดขึ้นในเลือด ซึ่งโปรตีนดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้การเกิดมะเร็ง

Line