คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ทำหน้าที่ในการการคัดกรองคนไข้อย่างมีมาตรฐาน เนื่องด้วยคนไข้บางรายมาโรงพยาบาลอย่างไม่รู้สาเหตุของการเจ็บป่วย อายุรแพทย์จึงมีหน้าที่ให้คำตอบแก่คนไข้ ว่าควรรักษาอาการป่วยด้วยวิธีใด หรือต้องส่งต่อไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง หรือสาขาเฉพาะทางอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล ที่เหมาะสมกับอาการป่วยของคนไข้อย่างรวดเร็ว ฉับไว

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรม สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูงทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ครอบคลุมทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค สามารถรักษาโรคทั่วไป ตลอดจนโรคที่ซับซ้อน ครอบคลุมทั้งโรคเฉียบพลัน และเรื้อรัง ภายใต้การดูแลที่ได้มาตรฐานสากล

การบริการ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท
  • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและปอด
  • อายุรศาสตร์โรคไต
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป

ตัวอย่างโรคทางอายุรกรรม

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อคลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โทร. 02-441-6999 หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line ได้ง่าย ๆ

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Line