บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจวิชัยเวช 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลวิชัยเวชฯหนองแขม เป็นอีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาทางการแพทย์ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เน้นการให้บริการดูแลรักษาโรคหัวใจทุกประเภท ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ช่วยในการค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจ การตรวจสมรรถนะหัวใจ หรือตรวจวินิจฉัยอาการโรคหัวใจ การรักษาโรคหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด นพ.วัฒนา บุญสม ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ทำไมต้องศูนย์หัวใจวิชัยเวช

 • แพทย์หัตถการสวนหัวใจ และศัลยแพทย์ผ่าตัดหัวใจ พร้อม 24 ชั่วโมง
 • ทีมผ่าตัดโรคหัวใจ โดยคณะแพทย์และทีมงานมาตรฐานโรงเรียนแพทย์
 • เครื่องมือและเทคโนโลยีรักษาโรคหัวใจ ที่ทันสมัยและเพียบพร้อม
 • ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ พร้อม 24 ชั่วโมง
 • มีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ และผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ CCU
 • รถพยาบาลฉุกเฉินโรคหัวใจ บริการ 24 ชั่วโมง
 • หากท่านมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเราสามารถเปิดหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันด้วยเวลาที่รวดเร็วที่สุด 22 นาที (มาตรฐานในการเปิดหลอดเลือดหัวใจ หากน้อยกว่า 90 นาทีผู้ป่วยจะมีโอกาสรอดชีวิตสูง) และอัตราตายต่ำกว่ามาตรฐานสากล *** ยิ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันได้เร็ว ท่านก็มีโอกาสรอดชีวิตได้สูง ***

จากการรักษาที่ผ่านมา ศูนย์หัวใจวิชัยเวช สามารถทำการผ่าตัดเพื่อทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และผ่าตัดลิ้นหัวใจ โดยคนไข้สามารถกลับบ้านได้ภายใน 7 วัน

นอกจากนี้ศูนย์หัวใจวิชัยเวช ยังได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลเครือข่าย ในการนำส่งคนไข้โรคหัวใจเพื่อเข้ารีบการรักษาอย่างต่อเนื่อง

การวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)

  – การตรวจกระแสไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจผลิตออกมาขณะที่หัวใจบีบตัว เป็นวิธีการตรวจหาโรคหัวใจที่ง่าย ได้ผลดี ไม่เจ็บ ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที การตรวจนี้อาจให้ผลปกติ ในภาวะที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระยะเริ่มต้น ถ้าสงสัยควรตรวจซ้ำ

 • การบันทึกคลื่นหัวใจแบบพกพา 24 ชม. Holter Monitor

  – เป็นการติดเครื่องมือที่บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม. ไว้กับตัวผู้ป่วยตลอดเวลาขณะมีกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยที่ผู้ป่วยสามารถกลับไปพักที่บ้าน หรือทำงานได้ตามปกติ เครื่องจะทำการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เมื่อครบกำหนด 24 ชม. ผู้ป่วยจึงกลับมาถอดเครื่องเพื่อให้แพทย์อ่านผลและวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่

 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiography

  – การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอลผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ ด้วยหัวตรวจชนิดพิเศษทำให้เห็นภาพของห้องหัวใจและการบีบตัว ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ตรวจหาความรุนแรงของโรค และติดตามผลการรักษาในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังเดินสายพาน Exercise Stress Test

  – เป็นการตรวจหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่เกิดในขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ การออกกำลังนี้ หัวใจจะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด จะพบอาการแสดงและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้

การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ Cardiac Catheterization Laborator

 • การสวนหัวใจและฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization & Angiography)

 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการดามด้วยขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Intervention)

 • การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)

 • การฝังเครื่องเฝ้าดูและกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated Implantable Cardioverter Defibrillators ; AICD)

 • การใส่เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ (Intra Aortic Balloon Pump ; IABP)

 • การจี้ไฟฟ้าหัวใจ (Radiofrequency Ablation)

การรักษาด้วยการผ่าตัด

 • การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (Coronary Artery Bypass Grafting ; CABG)

 • ผ่าตัดซ่อม/เปลี่ยนลิ้นหัวใจ (valvular repair/replacement)

 • ผ่าตัดโรคหัวใจแต่กำเนิด (Congenital heart disease correction)

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-6999

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivejnongkhaem

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • อย่าคิดว่าแข็งแรง จะไม่มีวันเป็นโรคหัวใจ
  คุณไพฑูรย์ คุ้มภัย ที่ฝากข้อคิดให้กับทุก ๆ คนว่าอย่าประมาทกับการใช้ชีวิต และอย่าคิดว่าแข็งแรง จะไม่มีวันเป็นโรคหัวใจ
  คุณไพฑูรย์ คุ้มภัย
 • คุณสมเพชร ทองคำ ฉีดสี สวนหัวใจ พร้อมขยายหลอดเลือดหัวใจ
  ผมประทับใจตั้งแต่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของโรงพยาบาล แต่น่าจะอยู่นอกเวลางานของเขา ได้ยินว่าผมเอารถเข้าจอดที่ลานจอดรถไม่ไหว เพราะเจ็บหน้าอก เขาก็รีบประสานงาน ทุกอย่างรวดเร็วมาก มีการประกาศถึง 6 ครั้งให้ทุกคนเตรียมตัวที่จะรักษาผม ใช้เวลาไม่นาน ผมก็ได้เข้าห้องผ่าตัด เจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่ดูแลผมดีมาก ดูแลผมเหมือนญาติ ประทับใจมากครับ
  คุณสมเพชร ทองคำ
 • คุณชาติชาย เลิศฤทธิ์สมบูรณ์ ผ่าตัดโรคหัวใจ จากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ
  ตอนแรกที่รู้ว่าต้องผ่าตัดหัวใจ รู้สึกกลัว แต่พอทราบว่าคุณหมอธีรวิทย์ พันธุ์ชัยเพชร เป็นคุณหมอผ่าตัด ถามหลาย ๆ คนมาก็บอกว่าคุณหมอเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้ว ก็รู้สึกมั่นใจ
  คุณชาติชาย เลิศฤทธิ์สมบูรณ์
Line