โรคและการรักษา

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR กับ ATK ต่างกันอย่างไร
ทำฟันอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19
ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ  ลดความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากวัคซีน mRNA น่ากังวลแค่ไหน
Happy Hypoxia ป่วยโควิดไม่มีอาการ แต่อาจเสียชีวิต
รักษาตัวใน Hospitel ต้องปฎิบัติตัวอย่างไร
ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19  สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
ประสิทธิภาพวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับเด็ก
หายจากโควิด-19 แล้ว เมื่อไหร่ถึงควรฉีดวัคซีน
วัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร? อยากได้ต้องทำอย่างไร?
Line