ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

การมีสุขภาพที่ดี คือการสร้างเสริม ป้องกัน และทราบถึงความเสี่ยงก่อนการเกิดโรค ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีความสำคัญ​เพราะเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้น และหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น จะทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่โรคจะลุกลาม และหากมีสภาวะเสี่ยง ยังสามารถวางแผนในการดูแลสุขภาพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลโรคต่าง ๆ ได้ บุคคลทุกเพศทุกวัยควรเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ แม้จะไม่มีอาการ หรือไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงหรือเป็นโรคนั้น ๆ อยู่ เพราะหากตรวจพบความผิดปกติที่อาจมีแนวโน้มของการเกิดโรค อาจจะมีการส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฎิบัติการ เพื่อส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง เพื่อทำการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้การตรวจสุขภาพ ยังมีประโยชน์ในการช่วยให้แพทย์ตรวจติดตามสุขภาพของคนไข้ รวมถึงดูความเปลี่ยนแปลงสภาวะของร่างกายอีกด้วย

โดยโรคที่พบได้บ่อย อาการที่ส่งผลต่อสุขภาพ และรายการตรวจที่จำเป็น ที่ควรต้องรู้ ประกอบไปด้วย

 1. คำแนะนำการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
 2. คำแนะนำอาการที่พบจากการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 
 3. การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test) 
 4. การตรวจอุจจาระ (Stool Examination) 
 5. การเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 6. ปัสสาวะขัด urinary frequency or dysuria
 7. การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)
 8. โรคโลหิตจาง (Anemia)
 9. โรคไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 10. การตรวจการทำงานของตับ
 11. การตรวจการทำงานของไต 
 12. โรคไขมันในเลือดสูง
 13. คำแนะนำ การตรวจระดับไขมันในเลือด
 14. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) 
 15. ไทรอยด์
 16. ทอนซิล โรคเกี่ยวกับคอที่ต้องระวัง
 17. ต้อลม ต้อเนื้อ คืออะไร..อันตรายไหม?
 18. ความดันโลหิตสูง
 19. ความดันโลหิตต่ำ
 20. การตรวจสายตาอาชีวอนามัย
 21. หัวใจโต เกิดจากอะไร?
 22. หัวใจเต้นเร็วเกิดจากอะไร?
 23. 10 สาเหตุหัวใจโต
 24. EKG คืออะไร? ทำไมต้องตรวจ

“ด้วยความห่วงใยและใส่ใจ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น”

Line