สมาชิกเอ็กซ์คลูซีฟ

บัตร Exclusive Card

บัตร Exclusive Card

รายการสิทธิประโยชน์

 1. ลด 40% ค่าห้องพักผู้ป่วย
 2. ลด 20% ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล (เฉพาะ IPD), ค่าบริการรถพยาบาล (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล)
 3. ลด 10% ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาและค่าอาหารทางเส้นเลือด ,ค่าเวชภัณฑ์
 4. ลด 10% ค่าวินิจฉัยหางเทคนิคการแพทย์ (เฉพาะตรวจในรพ.)
 5. ลด 10% ค่าวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (เฉพาะตรวจในรพ.)
 6. ลด 10% ค่ากายกาพบำบัด
 7. ลด 10% ค่าทันตกรรม อุด ขูด ถอน (ไม่รวมค่าแพทย์)
 8. ลด 20% ค่าห้อง ICU , CCU
 9. ลด 20% ค่าบริการคลินิกฝังเข็ม จากราคาปกติ
 10. ลด 10% ค่ายา, เวชสำอางค์ภายใต้แบรนด์ iSKY, ค่าทัตถการเลเซอร์ แบบครั้งเดียวทุกชนิด, ทรีทเมนต์ลดกระชับสัดส่วน และ ทรีทเมนต์ ผิวสวยหน้าใสแบบครั้งเดียวจากราคาปกติ
 11. ตรวจสุขภาพฟันไม่เสียค่าใช้จ่ายปีละ 2 ครั้ง
 12. ฟรี 1 ครั้ง รีเทนนอร์เมื่อจัดฟัน และสแกนไอเทโร่เมื่อทำรีเทนนอร์วิเวยร่าและอินวิสไลน์

รายการสิทธิประโยชน์เพิ่ม

 1. ตรวจสุขภาพ 7 รายการ (พบแพทย์ , ตรวจวัดความดัน , ชั่งน้ำหนัก , วัดส่วนสูง (CBC) , (FBS) , (Chol) , (SGTP) , (HBsAg) , (Tg) ฟรีมูลค่า 1,790 บาท
 2. ปรึกษานักกายภาพบำบัด และอัลตราชาวด์ หรือกระตุ้นไฟฟ้า หรือนวดคลายกล้ามเนื้อมูลค่า 500 บาท ฟรี 1 ครั้ง
 3. ตรวจค้นหาเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ราคาพิเศษ 500 บาท (ปกติ 1,000 บาท )
 4. ปรึกษาแพทย์ฟังเข็ม และ วิเคราะห์แมะ พรี
 5. การรักษาด้วยการฟังเข็ม ลด 20 % (จากราคาปกติ)

เงื่อนไขการใช้บัตร

 1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกก่อนรับบริการทุกครั้ง
 2. สมาชิกบุคคล รับสิทธิ์ส่วนลดเฉพาะผู้มีชื่อปรากฎบนบัตรเท่านั้น
 3. สมาชิกครอบครัวรับสิทธิ์ส่วนลด เฉพาะผู้ที่มีชื่อไห้ไว้ป็นหลักฐานกับทางโรงพยาบาลวันที่สมัครสมาชิกเท่านั้น
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรณีบัตรสูญหาย หรือ ขอทำบัตรใหม่ โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายในการทำบัตร 100 บาท
 6. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนป็นเงินสด
 7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้
 8. บัตรสมาชิกมีอายุการใช้งานตามที่ระบุในบัตร
 9. บัตรสมาชิกนี้ใช้เป็นส่วนลด ” เฉพาะส่วนกินครักษาพยาบาล ” ของวงเงินประกันทุกประเภท
หมายเหตุ บัตรนี้ไม่รวมการให้บริการฟอกเลือดและบางรายการของแพทย์ทางเลือกทันตกรรมศูนย์ศัลยกรรม Laser iSKY (เงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
แชร์หน้านี้
Line