สมาชิกเอ็กซ์คลูซีฟ

บัตร Kid Exclusive Card

บัตร Kid Exclusive Card

ค่าสมาชิก 1400 บาท / ต่อท่าน / ต่อปี

รายการสิทธิประโยชน์

 1. ลด 40% ค่าห้องพักผู้ป่วย
 2. ลด 20% ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล (เฉพาะ IPD), ค่าบริการรถพยาบาล (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล)
 3. ลด 10% ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาและค่าอาหารทางเส้นเลือด ,ค่าเวชภัณฑ์
 4. ลด 10% ค่าวินิจฉัยหางเทคนิคการแพทย์ (เฉพาะตรวจในรพ.)
 5. ลด 10% ค่าวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (เฉพาะตรวจในรพ.)
 6. ลด 10% ค่ากายกาพบำบัด
 7. ลด 10% ค่าทันตกรรม อุด ขูด ถอน (ไม่รวมค่าแพทย์)
 8. ลด 20 % ค่าห้อง ICU , CCU
 9. ปีละ 2 ครั้ง ตรวจสุขภาพฟันไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิทธิประโยชน์ เพิ่มสำหรับผู้ที่ถือบัตรมาแสดง

 1. ลด 10 % ค่ายา, เวชสำอางค์ภายใต้แบรนด์ SKY, ค่าทัตถการเลเซอร์ แบบครั้งเดียวทุกชนิด, ทรีทเมนต์ลดกระชับสัดส่วน และ ทรีทเมนต์ ผิวสวยหน้าใสแบบครั้งเดียวจากราคาปกติ
 2. ลด 20% ค่าบริการคลินิกฟังเข็ม จากราคาปกติ
 3. ฟรี 1 ครั้ง รีเทนนอร์เมื่อจัดฟัน และสแกนไอเทโร่เมื่อทำรีเทนนอร์วิเวยร่าและอินวิสไลน

เงื่อนไขการใช้บัตร

 1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกก่อนรับบริการทุกครั้ง
 2. สมาชิกเด็ก รับสิทธิ์ส่วนลดสำหรับเจ้าของบัตรหรือผู้ที่ถือบัตรมาแสดงเท่านั้น
 3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้
 6. บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี นับจากวันอนุมัติใช้บัตร
 7. บัตรสมาชิกนี้ใช้เป็นส่วนลด “เฉพาะส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล” ของวงเงินประกันทุกประเภท
หมายเหตุ บัตรนี้ไม่รวมการให้บริการฟอกเลือดและบางรายการของแพทย์ทางเลือกทันตกรรมศูนย์ศัลยกรรม Laser iSKY (เงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)
Line