ปอดอักเสบจากโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ช่วงนี้มีอาการของเชื้อโควิดลงปอด และกว่า 50% จะมีภาวะปอดอักเสบ  ซึ่งระยะของการเกิดภาวะปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19 จะแบ่งออกเป็น

 • ปอดอักเสบระยะแรก : ช่วง 1-5 วัน อาการยังไม่รุนแรงมาก ผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการไอ
 • ปอดอักเสบระยะที่สอง : ช่วง 10-15 วัน หากมีอาการรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการไอถี่ หอบเหนื่อย หายใจไม่ทัน หายใจไม่สะดวก

โดยแพทย์จะต้องเฝ้าระวังอาการในช่วง 10 วันแรกอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสลงปอด จนทำให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงในระยะที่สอง

ปอดอักเสบเกิดจากอะไร

ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ เกิดจากการที่เราหายใจเอาละอองอากาศที่มีเชื้อ ตั้งแต่เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อวัณโรคเข้าไปในปอด ซึ่งปกติร่างกายของคนเราจะมีกลไกกำจัดสิ่งแปลกปลอม หรือเชื้อโรคออกไปได้. แต่ถ้าภูมิคุ้มกันของบุคคลนั้นไม่ดี หรือปริมาณเชื้อเยอะมาก เชื้อมีความแข็งแรงมาก เชื้อก็จะสามาระเข้าไปทำร้ายถุงลมได้ ทำให้เกิดปฎิกริยาต่อต้ายของร่างกายทำให้เกิดการอักเสบ

อาการปอดอักเสบจากการติดเชื้อทั่วไป กับการติดเชื้อโควิด-19 แตกต่างกันอย่างไร

อาการปอดอักเสบจากการติดเชื้อทั่วไป กับเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีอาการไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มักมีไข้ ต่อมาก็จะเริ่มมีอาการไอ และมีเสมหะ บางคนอาจจะมีการเจ็บหน้าอก เวลาหายใจลึกๆ สุดท้ายถ้าเกิดการทำลายเนื้อปอด ส่วนที่แลกเปลี่ยนก๊าซเยอะๆ ก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อย ทำกิจวัตรประจำวันที่แต่เดิมไม่รู้สึกเหนื่อย ไม่ว่าจะเดิน หรือพูด จะรู้สึกเหนื่อยขึ้น

ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดจากการอักเสบในเนื้อปอดส่งผลโดยตรงต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน ในช่วงแรกผู้ป่วยจะมีอาการปกติแม้จะเกิดการอักเสบในปอด เรียกว่า “Silent Hypoxemia” ต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก อาจรุนแรงถึงขั้นหายใจล้มเหลวจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเมื่อร่างกายรับเชื้อโควิด-19 เข้าไป ความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ทำให้มีโอกาสในการเกิดปอดอักเสบไม่เท่ากัน และเมื่อมีอาการปอดอัดเสบแล้ว ความรุนแรงของโรคของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน

สัญญาณเตือนของอาการปอดอักเสบ

 • มีไข้ติดต่อกัน 48 ชั่วโมง
 • ไอ
 • มีเสมหะ
 • อาจมีอาการหอบเหนื่อย
 • รู้สึกหายใจต้องใช้แรงมาก
 • ทำกิจวัตรประจำวันที่ปกติไม่เหนื่อย แต่ตอนนี้ทำอะไรนิดหน่อยเหนื่อยกว่าเก่า

กลุ่มเสี่ยงปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส Covid-19

กลุ่มที่หากได้รับเชื้อโควิด-19 และมีความเสี่ยงที่ปอดอักเสบรุนแรง เนื่องจากแต่เดิมปอดทำงานไม่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ได้แก่

 • ผู้สูงอายุ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นอวัยวะภายในร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพลงตามไปด้วย
 • ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับปอดเรื้อรัง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายโรค เช่น โรคถุงลมโป่งพอง, หอบหืด, หรือมะเร็งปอด เป็นต้น
 • ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน หรือน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน ระดับดัชนีมวลกาย (Body mass index) หรือ BMI ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ที่เพิ่มความเสี่ยงปอดอักเสบ เช่น โรคตับ, ความดันโลหิตสูง, ไตวายเรื้อรัง, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นต้น

**ซึ่งในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ ควรรีบฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความรุนแรงของโรคหากติดเชื้อโควิด**

หากสงสัยว่ามีอาการปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรทำอย่างไร

หากพบว่าตนเองมีอาการตามที่กล่าวไปควรเข้าพบแพทย์และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ถ้าหมอวินิจฉัยแล้วพบการอักเสบในปอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องรักษาตัวเพื่อรักษาอาการโควิด-19 ร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น ในระยะการรักษาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ติดเชื้อโควิด หากเชื้อลงปอดดูแลตัวเองอย่างไร

ลดความเสี่ยงปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

 • ปฏิบัติตามหลักเพื่อลดโอกาสแพร่ระบาด ทั้งการเว้นระยะห่างกับผู้อื่น สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ห้ามใช้มือสัมผัสใบหน
 • เสริมสร้างสุขภาพปอดเพื่อลดโอกาสเกิดปอดอักเสบ ด้วยการงดสูบบุหรี่ ออกกำลังกายหรือฝึกการหายใจ รวมไปถึงการทานอาหารประเภทผักและผลไม้
 • เพิ่มการป้องกันให้ตนเอง ด้วยการฉีดวัคซีนที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

 

ดูแลร่างกายให้พร้อม เพื่อสุขภาพที่ดี
ป้องกันโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

 

Line