การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการตรวจที่ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในงานอาชีวอนามัย ช่วยให้บุคลากรด้านอาชีวอนามัยสามารถประเมินระดับสมรรถภาพการได้ยินในคนทำงาน เพื่อประโยชน์ในการประเมินสุขภาพคนทำงาน และป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง

 

การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน  (Hearing Test)

1. ค่าปกติของการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ดังนี้

ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500-2,000 Hz

ความผิดปกติ

ความสามารถในการเข้าใจคำพูด

ไม่เกิน 25 dB ปกติ ไม่ลำบาก
26  – 40 dB หูตึงน้อย ไม่ได้ยินเสียงเบา ๆ แต่ได้ยินเสียงพูดปกติ
41  – 55 dB หูตึงปานกลาง ไม่ได้ยินเสียงที่ความดังปกติ
56  – 70 dB หูตึงมาก พูดด้วยดัง ๆ  ไม่ได้ยิน
71  –  90 dB หูตึงรุนแรง ได้ยินเสียงตะโกนในระยะ 1 ฟุต แต่ไม่เข้าใจ
91 dB  ขึ้นไป หูหนวก ตะโกน ,ใช้เครื่องขยายเสียง    ก็ไม่ได้ยิน

2. สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติ  ของการได้ยิน   มีดังนี้

 • ประสาทหูเสื่อมจากอายุ
 • เสื่อมจากเส้นประสาทหูผิดปกติแต่กำเนิดพันธุกรรม
 • โรคระหว่างตั้งครรภ์ เช่น โรคหัดเยอรมัน
 • ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน เช่น เสียงปืน ระเบิด ประทัด
 • จากการใช้ยา เช่น ยาความดัน ยาขับปัสสาวะ ฯลฯ 6. การติดเชื้อของหูชั้นใน เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซิฟิลิส ไวรัสเอดส์
 • การบาดเจ็บของกระโหลกศรีษะแล้วมีผลต่อหูชั้นใน
 • โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

3. ลักษณะอาการ  มีดังนี้

 • ได้ยินเสียงพูดกระซิบเบาๆ
 • ไม่ได้ยินเสียงพูดเบาๆ แต่ได้ยินเสียงพูดปกติอาจใช้เครื่องช่วยฟังบางโอกาส เช่น เรียนหนังสือ
 • ไม่ได้ยินเสียงปกติต้องพูดดังกว่าปกติจึงจะได้ยิน จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังขณะพูดคุย
 • พูดเสียงดังแล้วไม่ได้ยินจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังตลอดเวลา
 • ต้องตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียงจึงจะได้ยิน แต่ได้ยินไม่ชัด 6. ตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียงแล้วยังไม่ได้ยิน  แต่ไม่เข้าใจความหมาย

4. คำแนะนำ

 • หลีกเลี่ยงเสียงดัง
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีพิษต่อประสาทหู
 • หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือกระทบกระเทือนบริเวณหู
 • ลดอาหารเค็ม เครื่องดื่มบางประเภทที่มีสารกระตุ้นระบบประสาท เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลม บุหรี่
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ลดเครียด วิตกกังวล พักผ่อนเพียงพอ

ต้องการตรวจสุขภาพ
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line