ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR กับ ATK ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันมีวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ค่อนข้างหลากหลาย โดยวิธีที่คุ้นหูและรู้จักกัน จะเป็นการตรวจแบบเร่งด่วน Antigen Test Kit (ATK) และแบบ RT-PCR (Real Time PCR) โดยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 วิธีจะใช้การเก็บสารคัดหลั่งที่โพรงจมูก หรือลำคอด้วยการ Swab แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกัน

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ  Real Time PCR

วิธีการตรวจ

 • เป็นการ Swab เก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ทางจมูก กระพุ้งแก้มและลำคอ
 • ต้องตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น
 • เป็นการเก็บสารคัดหลั่ง และนำสารคัดหลั่งเข้าไปตรวจในห้องปฏิบัติการ (Lab)

สิ่งที่ตรวจหา       

 • ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19

ระยะเวลาในการรอผล  

 • ประมาณ 24-72 ชั่วโมง โดยทางโรงพยาบาลที่ทำการตรวจจะแจ้งผลผ่านทาง SMS ,อีเมล์ หรือทางโทรศัพท์

ความแม่นยำในการตรวจ การยืนยันผล

 • มีความแม่นยำสูง สามารถยืนยันผลได้ทันที
 • ไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำ
 • เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ

ข้อดีของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR

 • ตรวจพบเชื้อได้แม้ติดเชื้อมาเพียง 3 วัน
 • สามารถหาเชื้อจากตัวอย่างที่ปริมาณน้อยได้

การตรวจแบบ RT-PCR เหมาะกับใคร

 • การตรวจแบบ RT-PCR เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยง มีอาการ หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ที่ต้องการยืนยันผล หลังจากตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) แล้วได้ผลบวก
 • ผู้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์ หรือเดินทางไปต่างประเทศ

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK หรือ Antigen Test Kit

วิธีการตรวจ

 • เป็นการ Swab เก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ทางจมูก กระพุ้งแก้ม ลำคอ และน้ำลาย
 • ใช้วิธีการอ่านสีบน Strip Test
 • สามารถซื้อชุดตรวจมาตรวจได้เองที่บ้าน

สิ่งที่ตรวจหา       

 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือองค์ประกอบของไวรัส

ระยะเวลาในการรอผล  

 • 15-30 นาที ผู้ตรวจสามารถอ่านผลได้เอง

ความแม่นยำในการตรวจ การยืนยันผล

 • อาจมีความคลาดเคลื่อนจากวิธีการตรวจ หรือชุดตรวจที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือชำรุด หากไม่มั่นใจสามารถตรวจซ้ำได้ทันที หรือเว้นระยะ 1-3 วัน

ข้อดีของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK หรือ Antigen Test Kit

 • สะดวก รวดเร็ว
 • หาซื้อง่าย
 • สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง

ข้อจำกัดของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK หรือ Antigen Test Kit

 • อาจไม่พบเชื้อหากมีเชื้อน้อย
 • ต้องรอ 3-5 วันเพื่อให้มีเชื้อมากขึ้นจึงตรวจพบ
 • ต้องได้รับเชื้อมาแล้ว 5-14 วันผลถึงจะมีความแม่นยำ
 • เมื่อตรวจพบผลเป็นบวก (+) ต้องทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR

การตรวจแบบ ATK หรือ Antigen Test Kit เหมาะกับใคร

 • ผู้มีความสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด และต้องการตรวจหาเชื้อในเบื้องต้น
 • ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ แต่ยังไม่มีอาการ

ตรวจหาเชื้อโควิด19 RT-PCRvsATK ต่างกันอย่างไร?

ดูแลร่างกายให้พร้อม เพื่อสุขภาพที่ดี
ป้องกันโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line