การตรวจอุจจาระ (Stool Examination)

การตรวจอุจจาระ เป็นการตรวจเพื่อประเมินความผิดปกติหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเบื้องต้น มีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการการปรุง การสัมผัส และการเตรียมอาหาร เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารจะไม่ถูกปนเปื้อน

การตรวจอุจจาระมีประโยชน์ดังนี้

 1. ตรวจความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ กระเพาะอาหาร ลำไส้ ระบบขับถ่าย
 2. ตรวจหาพยาธิ และไข่พยาธิ เช่น พยาธิเส้นด้าย เป็นต้น
 3. ตรวจเพาะเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ในกรณีที่ท้องเสีย หรืออาหารเป็นพิษ
 4. ตรวจระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารของกระเพาะอาหารและลำไส้
 5. ตรวจบาดแผลเรื้อรังในระบบทางเดินอาหาร โดยดูจากการเจือปนของเลือดในอุจจาระ เช่น โรคกระเพาะอาหาร หรือริดสีดวงทวาร หรือในผู้ที่มีอาการซีดไม่ทราบสาเหต

การแปรผลการตรวจพิจารณาได้ดังนี้

 1. ดูจากลักษณะภายนอก เช่น เป็นก้อนแข็ง หรือเหลวเป็นน้ำ สีเข้มหรือลักษณะมีมูกเลือดปน เป็นต้น
 2. เม็ดเลือดขาว บ่งบอกได้ถึงการติดเชื้อ
 3. เม็ดเลือดแดง บ่งบอกถึงการมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
 4. ค่า PH บ่งบอกความเป็นกรด-ด่าง หากเป็นกรด หมายถึงระบบการย่อยอาหารมีความผิดปกติ
 5. ดูจากกล้องจุลทรรศน์ สามารถบอกถึงการมีพยาธิหรือไข่พยาธิ
 6. การเพาะเชื้อ สามารถบอกว่ามีการติดเชื้อในทางเดินอาหารหรือไม่

การส่งตรวจอุจจาระเพิ่มเติม ได้แก่

 1. การส่งตรวจ Stool culture เพื่อหาเชื้ออหิวาห์ และเชื้อแบคทีเรีย ในบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อาหาร
 2. การส่งตรวจ Stool occult blood เพื่อยืนยันผลและวินิจฉัยโรคในกรณีที่มีภาวะซีดไม่ทราบสาเหตุ หรือผลตรวจ Stool Examination มีเลือดปนมากับอุจจาระ

 

ต้องการตรวจสุขภาพ
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line