การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)

ปัสสาวะ  เป็นของเหลวที่ถูกกำจัดออกจากร่างกายเพื่อปรับความสมดุลของของเหลวภายในร่างกาย  โดยผ่านไตที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด  ของเหลวที่ผ่านการกรองจะถูกเก็บรวบรวมในกระเพาะปัสสาวะ  และถูกขับออกมาผ่านท่อทางเดินปัสสาวะ ในที่สุด การตรวจปัสสาวะ สามารถบ่งบอกถึงระบบการทำงานของไต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

  1. Sp.Gr.(SPECIFIC GRAVITY) ค่าปกติ = 1.005-1.030  คือ  ค่าความถ่วงจำเพาะ  หรือค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของสารต่างๆในปัสสาวะ  ซึ่งจะมีค่าสูงขึ้นหรือต่ำลงได้  ขึ้นกับภาวะสมดุลของน้ำในร่างกาย
  2. PH (ความเป็นกรดเป็นด่าง) ค่าปกติ = 4.5-8.0 ค่าpH ของปัสสาวะจะเปลี่ยนเป็นกรดมากในการรับประทาน High protein หรือเป็น เบาหวาน ค่า pH ของปัสสาวะจะเปลี่ยนแปลงเป็นด่างมากในผู้ป่วยที่รับประทานยา ผัก หรือนมมากเกินไป
  3. Sugar (Glucose) ตรวจพบในปัสสาวะเมื่อภาวะในเลือดมี glucose ปกติ แต่ความสามารถในการดูดกลับของไตลดลง ดังนั้นในภาวะคนปกติระดับน้ำตาลในเลือดที่ปกติ และไตปกติจะไม่มีน้ำตาลออกมาในปัสสาวะเลย ดังนั้น การตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะจะพบได้ในคนที่เป็นเบาหวาน, คนที่เป็นโรคไตบางคน
  4. Ketones (Acetone) คือ ผลของการเผาพลาญอาหารจำพวก Carbohydrate จะมีความสำคัญมากในผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาด้วย Insulin ต้องควบคุมไม่ให้เกิด Ketone ในปัสสาวะได้ ถ้าพบ Ketone จะทำให้ผู้ป่วยมีภาวะ Ketone ในเลือดซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย
  5. Protein โปรตีนในภาวะปกติจะถูกดูดกลับที่ไต หรือไม่ผ่านการกรองที่ไตมาอยู่ในปัสสาวะได้มากนัก ซึ่งจะ    บ่งบอกโรคของไต (Renal discase) แต่การขับโปรตีนออกมามากกว่าปกติเพียงเล็กน้อย พบได้ในบุคคลที่ยืนนานๆ, มีไข้, ออกกำลังกายมากเกินไป, เครียดจัด
  6. Blood ถ้าตรวจพบเม็ดเลือดแดง บ่งบอกถึงความผิดปกติบางอย่างที่ไต หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในระบบทางเดินปัสสาวะ
  7. RBC (Red Blood Cell) เม็ดเลือดแดง หากพบว่ามีมากกว่า 3-5 cell/HPF ถือว่าผิดปกติ อาจจะเกิดจากการติดเชื้อ, นิ่ว, เนื้องอก หรือการอักเสบที่ไต หรือระบบทางเดินปัสสาวะ
  8. WBC (White Blood Cell) เม็ดเลือดขาว หากพบว่ามีมากกว่า 5-10 cell/HPF จะบ่งชี้ถึงการติดเชื้อ การอักเสบของทางเดินปัสสาวะ9. Epith. Cell (Epithelial Cell) เซลล์เยื่อบุ จะพบมากๆ ในการถูกทำลายของเนื้อเยื่อด้วยสาเหตุต่างๆ หรือในสตรี อาจจะเกิดจากการเก็บปัสสาวะส่งตรวจไม่ถูกวิธี มีการปนเปื้อนของตกขาว

 

ต้องการตรวจสุขภาพ
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line