การตรวจการทำงานของไต

เป็นการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของไต ว่ายังคงสามารถทำงานโดยการกรองของเสียออกจากร่างกายได้ดีหรือไม่ โดยตรวจวัดสารเบื้องต้น 2 ชนิด ได้แก่

  • Blood Urea Nitrogen (BUN; ค่าปกติ 8 – 20 mg%) เป็นของเสียที่เกิดจากการสลายโปรตีน หากมีค่าสูง อาจมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนมาก เครียด นิ่ว หรืออาจมีภาวะไตเสื่อม
  • Creatinine (Cr; ค่าปกติ 0.55 – 1.18 mg%) เป็นของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อ และถูกขับออกทางไต เมื่อไตเสื่อมจะเกิดการคั่งของ Creatinine ในเลือด ค่านี้จะแปรผันไปตามเพศ อายุ น้ำหนัก Creatinine เพิ่มขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไตเสื่อม เลือดไปเลี้ยงไตลดลง หรือมีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ

สารทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นสารที่เกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลา จากขบวนการเผาผลาญทางชีวเคมีในเลือด ซึ่งไตจะทำหน้าที่ในการขับถ่ายสารเหล่านี้ออกจากร่างกาย ไม่ให้มีการสะสมอยู่ในกระแสเลือด เพราะฉะนั้น ถ้าตรวจพบระดับของ BUN และ Creatinine สูงขึ้น แสดงว่าไตไม่สามารถกรองของเสียออกจากร่างกายได้ตามปกติ และเป็นตัวบ่งชี้ว่าอาจมีภาวะการทำงานของไตผิดปกติเล็กน้อย ไปจนถึงภาวะไตวายเรื้อรังตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การตรวจพบระดับ BUN, Creatinine สูงกว่าปกติ ควรตรวจซ้ำเพื่อยืนยัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม อาหารประเภทโปรตีน หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลต่อไต และหากมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือนิ่ว ต้องรักษาให้หายขาด

 

ต้องการตรวจสุขภาพ
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line