การเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

การเอ็กซเรย์ปอด

เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการคัดกรองวัณโรคปอดระยะแรกที่อาจยังไม่มีอาการ ทั้งนี้แพทย์ยังต้องวินิจฉัยร่วมกับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจเสมหะเพิ่มเติม นอกจากนี้ การเอ็กซเรย์ยังสามารถดูขนาดของหัวใจ และการคดงอของแนวกระดูกสันหลังได้ด้วย

วัณโรคปอด

เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากชื่อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซีส (Mycobacterium tuberculosis) จริงๆ แล้วเชื้อตัวนี้สามารถก่อให้เกิดโรคได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย มิใช่เฉพาะที่ปอดอย่างที่บางท่านเข้าใจ

การติดต่อ

การติดต่อของโรค มักจะเป็นการรับเอาเชื้อเข้าไปในปอดโดยตรงจากการหายใจ การไอ การจามหรือการพูดคุยกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ ดังนั้นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง นอกจากจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของตนเองแล้ว ยังอาจแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีกด้วย ที่สำคัญการแพร่กระจายเชื้อมักเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากติดต่อได้ง่าย โดยระบบทางเดินหายใจ

การป้องกัน

  1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ
  2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค
  3. หากจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่มีผู้คนแออัด ควรป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
  4. หากคนในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค ควรดูแลให้รับประทานยาตรงเวลาและสม่ำเสมอ ไม่ให้ขาดยา
  5.  ควรตรวจร่างกาย โดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้งและ พาบุตร หลาน ไปรับการฉีดวัคซีน BCG
  6. หากมีอาการผิดปกติ น่าสงสัยว่าจะเป็นวัณโรค เช่น ไอแห้งๆ เรื้อรังเป็นเวลานานมากกว่า 3 สัปดาห์ หรือไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอกเวลาไอ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีไข้ต่ำๆ ตอนบ่ายหรือเย็น เหงื่อออกตอนกลางคืน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ โดยการเอ็กซเรย์ปอด และตรวจเสมหะ

ภาวะหัวใจโต

ในกรณีที่ผลเอ็กซเรย์พบว่าหัวใจโตเล็กน้อย อาจเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้น หากผลการตรวจร่างกายปกติ ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงไม่บ่งชี้ว่าเป็นโรค แต่หากผลการเอ็กซเรย์พบว่ามีขนาดหัวใจโตมากกว่าปกติ และมีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วย เช่น อาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายกว่าปกติ นอนราบไม่ได้ ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไป

กระดูกสันหลังคดงอ

หากผลเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกสันหลังมีการคดงอ จะช่วยบ่งชี้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลัง เอว หรือ คอ แบบเรื้อรังได้ หากพบความผิดปกติดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการรักษาต่อไป

 

ต้องการตรวจสุขภาพ
ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
 02-441-6999
หรือ ติดต่อได้ผ่านช่องทางไลน์ได้ง่ายๆ  Line
หรือ สามารถตรวจเช็ค ตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อขอเข้ารับคำปรึกษา

Line