ฉีดวัคซีนแล้วนะ สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม

คุณเยาว์
สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
Line