ตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบยกแก๊ง 3 ดารา คุณไก่ คุณกิ๊ฟ และคุณจอย ดาวกระจาย ที่ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม

คุณไก่ สุปราณี เจริญผล ,คุณกิ๊ฟ อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์ และคุณจอย นฤมล ไซมอนส์​ (คุณจอย ดาวกระจาย)
ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว มีภูมิหรือยัง รู้ได้ด้วยการตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีนโควิด 3 ดารา คุณไก่ สุปราณี เจริญผล ,คุณกิ๊ฟ อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์ และคุณจอย นฤมล ไซมอนส์​ (คุณจอย ดาวกระจาย) เชิญชวนตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีนที่ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
Line