ดีเจโกเมน กรีนเวฟ ขอเล่า ตรวจภูมิหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขมดียังไง?

ดีเจโกเมน กรีนเวฟ
ดีเจโกเมน กรีนเวฟ มาตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม
Line