Sleep Lap Test ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติการนอน

ราคา 12,500 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

นอนกรน ไม่เพียงรบกวนคนข้างกาย แต่เสี่ยงหยุดหายใจ
สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติการนอน ด้วย Sleep Lap Test

Line