วัคซีนนิวโมคอคคัส (IPD) 13 สายพันธุ์

ราคา 10,990 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

เชื้อนิวโมคอคคัส เป็นเชื้อที่ดื้อยา และคร่าชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ทั่วโลกเกือบ 1,000,000 คน ทุกปี

สามารถป้องกันได้ด้วย วัคซีนนิวโมคอคคัส (IPD) 13 สายพันธุ์

Line