ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ด้วยวิธีเป่าลมหายใจ

ราคา 2,500 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

หากมีอาการปวดท้อง บริเวณยอดอก หรือลิ้นปี่ จุก เสียด แน่น อาเจียนเป็นเลือด
อาจติดเชื้อ H.Pylori ตัวการมะเร็งกระเพาะอาหาร

Line