โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบเจาะลึก

ราคา 6,900 บาท
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

**พร้อมรับสิทธิ์ตรวจเม็ดเลือดแดงสดขณะมีชีวิต ราคา 1,200 บาท**

Line