กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และศรีวิชัยมูลนิธิ จัดโครงการ Share the Love สุขภาพดี จากพี่สู่น้อง ร่วมถึงบริจาคสิ่งของ และมอบเงินสดในการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และศรีวิชัยมูลนิธิ จัดโครงการ Share the Love สุขภาพดี จากพี่สู่น้อง ร่วมถึงบริจาคสิ่งของ และมอบเงินสดในการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี คุณภัฏรพินท์ ใจเพียรทอง ​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร และคุณรภัทรพร ​ เล็กประเสริฐ ​ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่คุณครูและน้องๆ ศูนย์การศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบคุณทุกท่าน รวมถึง บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ( มหาชน) บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ เด็กพิเศษในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย
Line