กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ได้ รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น ประจำปี 2566

31 มีนาคม 2567
รศ.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ ,ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ร่วมด้วย ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวช สามแยกไฟฉาย ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยเข้ารับรางวัลจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ฯพณฯ องคมนตรี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 เรื่อง “แนวโน้มการสาธารณสุขในอนาคต : Future Trends in Public Health” จัดโดยสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กรมสนับสนุนบริการคุณภาพ กรมควบคุมโรค และสถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอัจฉรา ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
Line