ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเครื่องใช้สำนักงานไปมอบให้กับกลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรค สำนักอนามัย

21 ธันวาคม 2564

พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ไปมอบให้กับกลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรค สำนักอนามัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีผู้แทนของกลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

Line