วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายสื่อสารองค์กร และความยั่งยืนทางธุรกิจ กลุ่ม รพ.วิชัยเวช เป็นวิทยากรสอนการเย็บผ้าโพกผมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งให้ด้วยใจ” ให้กับบุคลากรบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

16 กุมภาพันธ์ 2567
ฝ่ายสื่อสารองค์กร และความยั่งยืนทางธุรกิจ กลุ่ม รพ.วิชัยเวช เป็นวิทยากรสอนการเย็บผ้าโพกผมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งให้ด้วยใจ” ให้กับบุคลากรบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

โครงการ “ทำด้วยมือ ส่งให้ด้วยใจ“ ถือเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ กลุ่ม รพ.วิชัยเวชดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ถือเป็นการขยายผลกิจกรรมในวงกว้าง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งผลงานผ้าโพกผมจากฝีมือของจิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 200 ชิ้น จะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่อยากให้ผู้ป่วยทุกคนมีความมั่นใจ มีความหวัง มีกำลังใจ และมีจิตใจที่เข้มแข็ง

ขอบพระคุณ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ที่เห็นถึงความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อสังคมร่วมกันค่ะ
Line