รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม จัดกิจกรรม “พี่ช้างจับมือ” เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะหดเกร็งของมือ

25 สิงหาคม 2566
รพ.วิชัยเวชฯ หนองแขม จัดกิจกรรม”พี่ช้างจับมือ” เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะหดเกร็งของมือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติที่มีอาการมือเกร็ง มีภาวะกำมือแน่น เนื่องจากหากเล็บผู้ป่วยยาวจะทำให้ฝ่ามือเป็นแผล หรือถ้ากำมือตลอดเวลาไม่ปล่อย ก็จะทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเกิดอาการหดสั้น ไม่สามารถแบมือ หรือที่เรียกว่า ภาวะข้อติด

คุณสมบัติของพี่ช้าง คือ ขาของพี่ช้างจะไปแทรกระหว่างมือ ช่วยให้เล็บไม่จิกลงฝ่ามือเวลาผู้ป่วยมีอาการเกร็ง

พี่ช้างจับมือ ถือเป็นหนึ่งในโครงการปันสุข ที่ให้บุคลากรใน รพ. ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้ป่วยหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งพี่ช้างจับมือจากฝีมือของชาววิชัยเวช จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป
Line