ร้านพรชัยข้าวหมูแดงวงเวียนใหญ่ นำอาหาร ขนมและน้ำดื่มมามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

17 มิถุนายน 2564
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ขอขอบคุณร้านพรชัยข้าวหมูแดงวงเวียนใหญ่ ที่นำอาหาร ขนมและน้ำดื่มมามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ. โดยมี พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ
ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจในครั้งนี้ครับ
Line