พญ. สรวลัย รักชาติ

พญ. สรวลัย รักชาติ

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรกรรมโรคผิวหนังและความงาม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2550

  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอับดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2555

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. สรวลัย รักชาติ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
 • 12.00 - 18.00 น.
 • 10.00 - 13.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

 • งดออกตรวจวันที่ 15 / วันที่ 22 ออกตรวจ 12:00 – 20:00 น.
Line