พญ. ศรีศิริ ศิริวนารังสรรค์

พญ. ศรีศิริ ศิริวนารังสรรค์

 • ความชำนาญพิเศษ
  การฝังเข็มในโรคกล้ามเนื้อหดเกร็ง , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ,การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , การฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ , การฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัด , การฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นประสาทไขสันหลังบาดเจ็บ , การฟื้นฟูอาการเกี่ยวกับเท้า
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา
 • เฉพาะทาง
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2551

  พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • 2557

  วุฒิบัตร เฉพาะทางสาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. ศรีศิริ ศิริวนารังสรรค์

วันจันทร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Line