พญ. วันระวี วชาติมานนท์

พญ. วันระวี วชาติมานนท์

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2554

  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2559

  MSc. Clinical Dermatology, King’s College London, with merit (second class honours)

 • 2561

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Bachelor of Medical Science with Upper-Second Class Honours, University of Nottingham, UK

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. วันระวี วชาติมานนท์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
 • 10.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Line