พญ. วลัยลักษณ์ มีประถม

พญ. วลัยลักษณ์ มีประถม

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรกรรมโรคผิวหนังและความงาม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2544

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2551

  ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • -

  Dermatologic and Laser Surgery, Siriraj Hispital, Mahidol University, Thailand

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. วลัยลักษณ์ มีประถม

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 13.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์
 • 09.00 - 15.00 น.
Line