พญ. วรทัย เตือนอารีย์

พญ. วรทัย เตือนอารีย์

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายุรกรรมโรคผิวหนังและความงาม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • -

  ประกาศนียบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสาขาตจวิทยา  (Cardiff University, UK)

 • -

  ประกาศนียบัตร ตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • -

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. วรทัย เตือนอารีย์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
 • 10.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Line